Den Glemte Veien


Dette er en håndbok for hvordan man kan

jobbe med seg selv, for å få bedre selvinnsikt.


Slik at man kan komme seg videre i livet sitt.


Og slik at man kan nå sine Drømmer.


Hvordan kan man få satt sitt eget hjul i gang?


Og hvilke hjelpemidler kan man bruke til dette?